Brunstad Kristelige Menighet i Grenland2018-11-23T15:07:08+02:00

BKM Grenland

Brunstad Kristelige Menighet i Grenland er forankret i samme overbevisning og lære som Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith (1871 – 1943) stod for og forkynte. Dette trosfundamentet består av at vi får våre synder tilgitt ved å tro på det. Deretter skjer en videre utvikling av et personlig kristenliv ved lydighet mot troen, som Bibelen kaller «helliggjørelse». Vi er opptatt av at alle våre medlemmer skal være en del av dette trosfellesskapet. Derfor er det viktig for oss å jevnlig samles til trosoppbyggelse. Se video i Telemarksavisa: Troende i Telemark.
En grunnsten i trosoppbyggelsen er BKM Grenlands faste ukentlige samlinger. På disse samlingene er det sang, bønn, taler og vitnesbyrd. Det legges stor vekt på frihet for alle til å delta med det hver person har på hjertet. Samlingene er åpne for alle. På vinterstid avholdes samlingen innendørs på Grasmyr. På sommerstid avholdes samlingene som utflukt til Risøya i Langesundsfjorden. Disse samlingene blir ofte etterfulgt av grilling, gode samtaler og aktiviteter for barn og unge.

Menigheten samles også for å markere høytidsdager av ulike slag, som bryllup, årsfester og andre anledninger som det passer å feire i fellesskap.

Barn

Det er en tradisjon at foreldre med nyfødte barn kommer frem for forsamlingen med sitt barn, og at barnet blir ønsket velkommen i fellesskapet ved forstanders og menighetens bønn.

Barna har en sentral plass i BKM Grenlands virksomhet. Ukentlige aktiviteter avholdes i samarbeid med Aktivitetsklubben. Dette gir varierte opplevelser i et trygt og godt miljø. Aktivitetene planlegges av ungdommer som har et brennende engasjement for barnas beste. Barna er delt inn i aldersgrupper, og aktivitetene er lagt opp etter barnas egne interesser og ønsker.

Det arrangeres ukentlige søndagsskoler for barna. Dette gir dem en forståelse av vår kristne tro. Barna gjøres kjent med historiene fra Bibelen på en levende og engasjerende måte. I tillegg blir det tatt opp aktuelle temaer fra barnas hverdag som for eksempel mobbing, respekt for menneskeverdet, hjelpsomhet, og andre tidsaktuelle saker.

Sang, dans og fremvisninger av forskjellige slag brukes også for å skape engasjement og glede blant barna for vår kristne tro.

Ungdom

Ungdomsårene er ofte en spesielt utfordrende periode for de fleste mennesker. For å gjøre dette til en opplevelsesrik og god tid arrangerer BKM Grenland ungdomsaktiviteter som gir grunnlag for en sunn og god livsutfoldelse.

Gjennom året møtes ungdomsgruppen i mange ulike sammenhenger, alt fra sportskvelder i idrettshaller til varierende typer festarrangementer. Det avholdes også ukentlige samlinger med trosoppbyggelse. På disse samlingene tas det opp temaer som angår ungdom, og bibelens budskap er et hovedelement

I tilknytning til ungdomssamlingene skapes det også en arena for sosialt samvær og gode samtaler. En del av slik trivsel er gjerne god mat og drikke som ungdommene selv har tilberedt.

Ungdommene under 18 år har også ukentlige samlinger. Der utfører de enkle arbeidsoppdrag som gir grunnlag for utvikling og læring. Eksempler på arbeidsoppgaver er vask og renhold, matproduksjon til forskjellige arrangementer, osv.

Senior

Seniorgruppen møtes hver uke til en sosial og aktiviserende samling. Det arrangeres også jevnlig turer og utflukter. Seniorgruppen har regelmessig kontakt med andre seniorgrupper i BCC i Norge og utveksler ofte besøk med disse.

Trosopplæring

Hver høst begynner et nytt kull niendeklassinger et undervisningsopplegg for trosopplæring. Det undervises i BKMs historie og lære. Ungdommene oppfordres til å være aktivt med og stille spørsmål. Kveldene er preget av åpenhet og ungdommene kan kommentere og lufte sine egne tanker. Lederne er gode og trygge voksne, som møter ungdommene med respekt og forståelse. Trosopplæringen avsluttes på våren med en fest for hele menigheten. På festen blir vi bedre kjent med ungdommene ved blant annet intervjuer på film, og konkurranser basert på det de har lært i løpet av året.