Styret for BKM Grenland

Styret i BKM Grenland. Fra venstre: Styremedlem Ole Kr. Kristoffersen er utdannet ingeniør og er prosjektleder og rådgiver i byggeteknikk hos Multiconsult AS. Styrets leder Kjell Sandersen er utdannet innen elektroteknikk og jobber som daglig leder for Brunstad drift. Styremedlem Realf Knutsen er utdannet håndverker og jobber som selvstendig næringsdrivende.

Styret for BKM Grenland

Styret for BKM Grenland har som oppgave å legge til rette for menighetens virksomhet på en fremtidsrettet måte, og sørge for en solid økonomi i foreningen. Det legges ned store ressurser til barn og ungdomsarbeidet. Vi opplever at dette bærer frukter, og at barn og ungdom trives og utvikles.

BKM Grenland har alltid hatt en solid økonomi, og driftsåret 2013 følger opp i samme spor. Driftsinntekter, gaver og kollekter beløp seg i 2013 til 17,82 mill, som hovedsakelig er innsamlede midler. Renteinntektene fra oppsparte midler var 1,13 mill.

Driftskostnadene beløp seg til 7,48 mill, inklusiv støtte til menighetens misjonsarbeid. Årets overskudd ble 11,47 mill som er overført til å styrke egenkapitalen i BKM Grenland. Egenkapitalen etter dette er 44,4 mill.

BKM Grenland er i vekst, og har dermed et behov for mer plass til aktivitetene. Med god oppslutning fra medlemmene er det derfor etablert en spareplan for 50 % av forventet investering de neste 10 årene.

For flere detaljer se Regnskapsrapporten og Revisjonsberetningen.

Kjell Sandersen
styrets leder