BKM Grenland – Årsrapport 2014

2014 ble fremgangsrikt og styrket vår tro på fremtiden!

2014 har på flere måter vært et historisk år for Brunstad Kristelige Menighet Grenland. Etter at vi fikk arrangøransvaret for den store halvårlige internasjonale misjonsfesten til Brunstad Christian Church har dette vært et av de store hovedfokusområdene til BKM Grenland i 2014.

I arbeidet med innholdet til dette arrangementet har nærmest alle medlemmene på en eller annen måte vært involvert. Dette har styrket samfunn, lojalitet og respekten for hverandre på tvers av alder og generasjoner. BKM Grenland er ikke den samme etter et slikt arbeid, og det gleder oss  kunne erfare at BKM Grenland er i en god utvikling – det gir tro på fremtiden.

Sluttresultatet ble fantastisk og førte til at vi kunne arrangere det som etter vår mening ble tidenes misjonsfest i BKM.3500 deltagere var tilstede på arrangementet som ble direktesendt til hele verden på menighetens egen TV-kanal «Brunstad TV».

Vår tro er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) stod for og forkynte. Dette trosfundamentet består  av syndenes forlatelse ved tro alene, og en videre utvikling av et personlig kristenliv ved troens lydighet, som Bibelen kaller «helliggjørelse» Vi er opptatt av at alle våre medlemmer skal være forankret i dette trosfellesskapet.Derfor er våre jevnlige samlinger til trosoppbyggelse så viktige for oss.

For å legge et godt livsfundament ser  vi det som viktig med et særlig fokus på barn og unge. Denne aldersgruppen utgjør ca. 70 % av medlemmene, og det arbeides kontinuerlig med å utvikle  et mangfoldig aktivitetstilbud for denne gruppen. På denne bakgrunn er det i 2014 satt i gang et prosjekt for å kartlegge de ulike interesseområdene blant barn og unge. Dette gjør at vi bedre kan etablere interessegrupper for ulike aktiviteter.

Det er viktig at de fleste kan være med på noe de har evner til og interesse for. Dette gir den enkelte mestringsfølelse og positive opplevelser som bidrar til å knytte bånd til et livsfellesskap. Vi tror også at  dette vil ha stor betydning og være til vesentlig hjelp for den enkelte til å utvikle sitt personlige kristenliv.

BKM Grenland er en menighet med et høyt aktivitetsnivå og som står i en sunn og positiv utvikling. Vi teller nå ca. 980 personer i alderen 0 til 95 år.

I 2011 startet vi en lokal innsamlingsaksjon, og denne nådde historiske høyder i 2014. Innsamlingen har gått over all forventning, og de opprinnelige målene vi satte oss er passert med svært god margin.

Styret fortjener en spesiell takk for god håndtering av drift og økonomi og for et utmerket samarbeid.

I denne årsrapporten ønsker vi å gi et innblikk i vår drift og våre aktiviteter. For mer informasjon om vårt trosgrunnlag kan nettstedet www.brunstad.org benyttes.

Bjørn Nilsen, forstander BKM Grenland

Bjørn Nilsen, forstander BKM Grenland

 

Ole Kr. Kristoffersen, forstander BKM Grenland

Ole Kr. Kristoffersen, forstander BKM Grenland