Vår virksomhet

Barn

Barna har en sentral plass i BKM Grenlands virksomhet. Ukentlige aktiviteter avholdes i samarbeid med Aktivitetsklubben og gir varierte opplevelser i et trygt og godt miljø. Aktivitetene planlegges av ungdommer som har et brennende engasjement for barnas ve og vel. Barna er delt inn i aldersgrupper, og aktivitetene er lagt opp etter barnas egne interesser og ønsker.

For å gi barna en forståelse av vår kristne tro arrangeres ukentlige søndagsskoler. Her gjøres barna kjent med historiene fra Bibelen på en levende og engasjerende måte. I tillegg blir det tatt opp aktuelle temaer fra barnas hverdag som for eksempel mobbing, respekt for menneskeverdet, hjelpsomhet, og andre tidsaktuelle saker.

Sang, dans og fremvisninger av forskjellige slag er også virkemidler som brukes for å skape engasjement og glede rundt vår kristne tro, blant barna.

Ungdom

Ungdomsårene er ofte en spesielt utfordrende periode for de fleste mennesker. For å gjøre dette til en opplevelsesrik og god tid, har BKM Grenland fokus på å drive aktiviteter som gir grunnlag for en sunn og god livsutfoldelse.

Gjennom året møtes ungdomsgruppen i mange ulike sammenhenger, alt fra sportskvelder i idrettshaller til varierende typer festarrangementer. Det avholdes også ukentlige samlinger med trosoppbyggelse der temaer som angår ungdom spesielt blir tatt opp, og hvor bibelens budskap er hovedelement. I tilknytning til disse ungdomssamlingene skapes det også en arena for sosialt samvær og gode samtaler. En del av slik trivsel er gjerne god mat og drikke som  ungdommene selv har tilberedt.

Ungdommene under 18 år har også ukentlige samlinger der de utfører enkle arbeidsoppdrag som gir grunnlag for utvikling og læring. Dette er for eksempel arbeidsoppgaver som vask og renhold, matproduksjon til forskjellige arrangementer, osv.

Senior

Seniorgruppen møtes hver torsdag til en sosial og aktiviserende samling. I tillegg til de ukentlige samlingene, arrangeres det turer og utflukter. Seniorgruppen har regelmessig kontakt med andre seniorgrupper i BCC i Norge og utveksler ofte besøk med disse.

IMG_0039 IMG_0558

Felles trosoppbyggelse

En grunnsten i trosoppbyggelsen er de faste ukentlige samlingene for BKM Grenland. På disse samlingene er det sang, bønn, taler og vitnesbyrd, og det legges stor vekt på frihet for alle til å delta med det  den enkelte har på hjertet. Samlingene er åpne for alle. På vinterstid avholdes samlingen innendørs på Grasmyr, mens på sommerstid avholdes samlingene som utflukt til Risøya i Langesundsfjorden. Samlingene på Risøya blir ofte etterfulgt av grilling, gode samtaler og aktiviteter for barn og unge.

Det er en tradisjon at foreldre med nyfødte barn kommer frem for forsamlingen med sitt barn, og at barnet blir ønsket velkommen i fellesskapet ved forstanders og menighetens bønn.

Menigheten samles også for å markere høytidsdager av ulike slag, som bryllup, årsfester og andre anledninger som det passer å feire i fellesskap.

[rev_slider trosoppbyggelse]

Trosopplæring

Hver høst begynner et nytt kull niendeklassinger et undervisningsopplegg for trosopplæring. Her er det fokus på BKMs historie og lære, og ungdommene oppfordres til å være aktivt med og stille spørsmål. Kveldene er preget av åpenhet og det gis gode muligheter for ungdommene til å kommentere og lufte sine egne tanker. Lederne er gode og trygge voksne, som møter ungdommene med respekt og forståelse. Trosopplæringen avsluttes på våren med en fest for hele menigheten. På festen blir vi bedre kjent med ungdommene ved blant annet intervjuer i film, og konkurranser basert på det de har lært i løpet av året.

[rev_slider trosopplæring]

Ungdomstur til Israel

Høsten 2014 dro 215 ungdommer på en tidagers rundreise i Israel. I løpet av turen var ungdommene innom flere kjente steder i Israel, både av kulturell og historisk interesse. En guidet rundtur i Jerusalem, med stopp på blant annet Oljeberget, Klagemuren og Getsemane-hagen var noen av høydepunktene. Det var også flere aktiviteter av mer fartsfylt art, som ATV-kjøring i områdene rundt Golanhøydene, trening med det israelske forsvaret og en avslappende, men interessant dag ved Dødehavet. Foruten spennende opplevelser, som ga innsikt i både Israels historie og kulture, ble samholdet mellom ungdommene styrket. I løpet av turen var det hyggelig stemning hele veien, og de felles opplevelsene ga god grobunn for felleskapet også i tiden etter turen. Reisen ble avsluttet med et kristent stevne, der flere ungdommer fra andre lokalmenigheter i BCC var tilstede.

[rev_slider israel]

Misjonsfest – «Brunstadfest»

Årets store høydepunkt for menigheten i Grenland i 2014, var å få arrangere den ene av de to årlige misjonsfestene, som benevnes som «Brunstadfest». Arrangementet ble avholdt på Oslofjord Convention Center i Stokke i Vestfold, og rundt 3500 gjester var tilstede. Arrangementet ble  sendt direkte på satellitt-TV til alle BCC-menigheter rundt om i verden. Medlemmene i BKM Grenland sørget for bevertning og underholdning, samt aktiviteter for barna.

Forberedelsene til arrangementet, og arbeidet med gjennomføringen av festen gav en utvidet forståelse av verdien av samarbeid og enhet. Vennskapsbånd ble knyttet mellom gammel og ung, gjennom arbeid mot et felles mål.