BKM Grenlands kommentar til
fremstillingen i NRK Brennpunkt

12. november 2020

NRK Brennpunkt publiserte onsdag 11. november dokumentaren «Guds utvalde» om oss i Brunstad Christian Church.

Dokumentaren fremstiller beskyldninger og påstander om pengepress og sosial kontroll i menigheten, og at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen skal ha beriket seg på menighetens penger. BKM Grenland tar sterk avstand fra denne framstillingen. Alt vårt arbeid bygger på frivillighet, og vi oppmuntres til å være ærlige, selvstendige samfunnsborgere. Med henblikk på de økonomiske forhold har vi god oversikt, og både sentralt og lokalt har våre revisorgodkjente årsregnskaper ligget åpent på nett gjennom flere år.

Mye av det som kommer fram i dokumentaren er taler eller andre settinger som er tatt ut av sammenheng. Vi retter kritikk mot NRK Brennpunkts kildebruk og presseetiske metoder i denne saken. For mer informasjon, les her om BCC sin opplevelse av prosessen med dokumentaren:  www.bcc.no/brennpunkt.

BKM Grenland er et åpent trosfellesskap med ca. 1000 medlemmer. Vi er samfunnsborgere som deler en kristen tro, og som arbeider for et sunt og aktivt trossamfunn med gode og trygge aktivitetstilbud for barn og unge.

Vi i BKM Grenland respekterer den enkeltes mening og opplevelse av å være, eller ha vært medlem av BCC, samt retten til å ytre seg. Vi tar avstand fra både pengepress og manglende ytringsfrihet. For mange medlemmer føles det som et overtramp av NRK, at de i liten grad tar med erfaringer fra tusenvis av fornøyde medlemmer som har en positiv opplevelse av det å være medlem i BCC.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål, eller om det ønskes mer informasjon rundt dette eller andre emner fra oss.

På vegne av styret i BKM Grenland

Robert Nilsen, Nathalie Kristoffersen, Simen Andresen, Åsmund Gusfre og Bjørg Ditlefsen

Kontaktinfo

E-post: post@bkmgrenland.no