Samarbeidende foreninger

I tillegg til å drive søndagsskole og ungdomsarbeid, er det etablert tre barne- og ungdomsforeninger. Foreningene er selvstendige, med egen økonomi og ledelse, og har lokallag hvor BCC er etablert. Hver forening er ansvarlig for ulike nasjonale og regionale arrangementer. Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb mottar nasjonalt driftstilskudd fra staten, og lokallagene mottar tilskudd fra Frifond.

For mer informasjon om våre samarbeidende foreninger, klikk her: Aktivitetsklubben Grenland / Brunstad Ungdomsklubb / Grasmyr Sportsklubb (Xerzice)