Seniorer

Senior – de over 60

Denne gruppen består av de eldste iblant oss – de over 60 som har levd en stund, og som gjennom liv og tjeneste har lagt grunnlaget for det yrende friske fellesskapet som kjennetegner menigheten i dag. Disse møtes hver uke til en sosial og aktiviserende samling. Det arrangeres også jevnlig turer og utflukter. Seniorgruppen har regelmessig kontakt med andre seniorgrupper i BCC i Norge og utveksler ofte besøk med disse. Disse treffene er en arena for å dele felles minner fra et langt liv, og delta i passende aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Det skal være meningsfullt og godt å være senior i BKM Grenland, og denne gruppen er en levende og virksom del av menighetslivet.